Choose which language you would like to use.
Close
Rialtas na hÉireann | Government of Ireland

Comhrá Náisiúnta maidir le Taighde in Éirinn

Fuair Creating Our Future os cionn 18,000 aighneachtaí, ag léiriú go bhfuil muintir na hÉireann ag iarraidh go gcloisfear a nglórtha, agus go bhfuil muinín acu i ngealltanas agus cumas thaighde le saolta a athrú agus sochaí inbhuanaithe a chruthú.

Go raibh míle maith agaibh do gach duine a roinn a gcuid léargais agus smaointe le tuilleadh taighde sa todhchaí a spreagadh, agus a tógfar ar aghaidh chun todhchaí níos fearr a sholáthair do gach duine in Éirinn.

Cad é rud é?

Deis is ea Creating Our Future do gach duine in Éirinn le smaointe a thabhairt faoi conas tír níos fearr a dhéanamh dár dtír do gach uile dhuine. Idir eolaíocht, an comhshaol, shláinte agus oideachas agus bochtaineacht, na healaíona, éagsúlacht agus cuimsiú - tá fáilte roimh gach smaoineamh a spreagfaidh taighdeoirí chun todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn.

What is it image

Cén fáth ar rinne muid é?

Tá sé taispeánta ag paindéim COVID-19 an tábhacht agus an luach a bhaineann le taighde agus nuálaíocht inár saol Mar thír fhadbhreathnaitheach, ní mór dúinn ceist a chur conas is féidir le taighde cuidiú le haghaidh a thabhairt ar na deiseanna agus na dúshláin a bheidh le sárú ag ár sochaí sna blianta amach romhainn. Chuir Creating Our Future deis ar fáil do gach uile dhuine glór a bheith acu. Tabharfaidh na smaointí a cuirtear isteach ag an bpobal go mór le spreagadh ar thionscadail thaighde eile a bheidh tionchar dearfach acu ar ár saolta.

Why are we doing it image

Cad é an próiseas?

Latest News

August 12, 2022

You were asked to create the future — this is what you...

News Press releases

Linda Hogan, Professor of Ecumenics at Trinity College Dublin and Chair of the Expert Committee of Creating Our Future, writes that submissions to...

July 15, 2022

Minister Harris publishes more than 18,000 ideas generated...

News Press releases

Ideas to inspire future research projects in 16 areas from culture to sustainability, mental health and housing, identified by the public. Minister...

January 21, 2022

WATCH: Creating Our Future Highlights

News Press releases

We would like to thank everyone throughout the country who submitted ideas to Creating Our Future during the public engagement phase of the campaign....